Wij zijn net verhuisd naar een nieuwe verkaveling en krijgen geen folders in de brievenbus. Wat kunnen we doen?

Mogelijk is de nieuwe verkaveling waarin u woont, nog niet opgenomen in de planning voor onze bedeling. De samenstelling van de regio’s wordt jaarlijks herzien d.m.v. een nationale brievenbustelling. Daarna worden eventueel ontbrekende brievenbussen opgenomen in de lijsten voor onze regionale folderbedeling.

Ik woon op de zeedijk en krijg geen folders, noch Deze Week, of andere gratis nieuwsblaadjes toegestuurd. Hoe komt dat?

Doordat zich aan de zeedijk veel tweede verblijven en huurappartementen bevinden, hebben we ervoor gekozen bepaalde delen van de zeedijk niet te bedelen. Op deze manier willen we overvolle brievenbussen en verspilling vermijden.